Spanish Español

Menorca Net 1995-2017

Conec un grup de dones que batallen el dolor. Pateixen entumiment, punxades, sensació de feixuguesa, cansament... que es pot generar en una part concreta del cos o escampada de forma difusa per tot l’organisme. Ho genera la seva malaltia reumàtica. Acudeixen puntualment a les sessions de fisioteràpia, a la gimnàstica de grup, i -massa vegades-, se les classifica de queixoses per obtenir més atencions o cuidats. Senzillament, tal i com els reconeix la Societat Espanyola de Reumatolog...


Noticia Completa Fuente: Diario Menorca