Spanish Español

Menorca Net 1995-2017

He seguit amb atenció les diferents notícies i opinions que han aparegut aquests dies als mitjans respecte el projecte de decret que la Conselleria de Serveis Socials ha elaborat per establir els criteris d’autorització desl centres assistencials de guarda d’infants de 0-3 anys. És a dir, les guarderies que no s’adapten al Decret de 2008 i que no són reconegudes i, per tant, ningú controla des del punt de vista de qualitat del servei que presten.

A Menorca són gairebé...


Noticia Completa Fuente: Diario Menorca