Spanish Español

Menorca Net 1995-2017

Aprendre idiomes sembla que no és una cosa tan difícil, per poca voluntat que hi hagi. Uns ho resolen anant a classe un parell d’hores a la setmana o triant pel·lícules doblades a la llengua que es vol aprendre. N’hi ha d’altres que s’estimen més cercar un company de conversa o, els més dràstics, encalçar un (o una) amant que ralli l’idioma en qüestió.

Ara bé, els experts diven que no hi ha millor manera d’aprendre un idioma que fer una temporada allà on el ...


Noticia Completa Fuente: Diario Menorca