Spanish Español

Menorca Net 1995-2017

Els governs espanyols sempre han tingut una fal·lera per figurar en els organismes internacionals. Ha estat la seva manera de demostrar que Espanya està homologada amb els grans estats i que participa de les decisions d’àmbit europeu o mundial, a part de rebre beneficis econòmics com a país desequilibrat.

En canvi, no està tan clar que hagin tingut en compte, els governs espanyols, que els drets sempre van acompanyats d’obligacions. I que, quan t’integres en una organit...


Noticia Completa Fuente: Diario Menorca