Spanish Español

Menorca Net 1995-2017

La importància social que hauria de tenir el llenguatge és òbvia, no debades l’expressió oral i escrita és la millor tarja de presentació de què disposa una persona. El filòsof estoic Epictet, nascut esclau l’any 55 d.C. i mort als 80 anys, que fou mestre de l’emperador de Roma Marc Aureli, explica al seu «Manual de vida» que parlar correctament és un dels signes més clars de vida moral. «Perfeccionar la manera de parlar és una de les pedres angulars de tot programa esp...


Noticia Completa Fuente: Diario Menorca